Další úkony

Barvení obočí / řas

v ošetření.

Cena: 100,-Kč

Barvení obočí / řas

samostatný úkon

Cena: 120,- / 150,-Kč

Depilace horní ret

v ošetření

Cena / Price: 100,-Kč

Depilace horní ret

samostatný úkon

Cena / Price: 120,-Kč

Depilace horní ret + brada

v ošetření

Cena: 150,- Kč  

Depilace horní ret + brada

samostatný úkon

Cena: 180,- Kč

Depilace obočí

V ošetření zdarma

Samostatný úkon: 120,- Kč                  

Depilace lýtka

Cena: od 400,- Kč 

Depilace celé nohy

Cena: od 700,-Kč                                                                    

Depilace bikini

Cena: 350,-Kč